029068077, 091-414-3838

sales@mktmagnetic.com  

Welcome to M.K.T MAGNETIC CO.,LTD.

บริษัท เอ็ม.เค.ที แม็กเนติค จำกัด เป็นผู้ผลิตจำหน่ายเครื่องตรวจจับโลหะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อใช้ในการคัดแยกเศษเหล็ก ออกจากกระบวนการผลิต บริษัทฯ ของเรามีเครื่องตรวจจับโลหะ (Metal Detector) หลายรุ่น เพื่อให้เหมาะสมกับการตรวจหาโลหะป่นเปื้อน เครื่องตรวจจับโลหะของบริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสุด คือ Frequency Core Metal Detector

Read More

M.K.T Magnetic Services

1. รับออกแบบแม่เหล็กตามความต้องการและให้เหมาะสม กับการใช้งาน ด้วยโปรแกรม 3D (โปรแกรม AutoDesk Inventor)

2. บริการสอบเทียบ และตรวจสอบความแรงสนามแม่เหล็ก พร้อมออกใบรับรอง

3. บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดสนามแม่เหล็ก ด้วยเครื่องเกาส์มิเตอร์ที่มีความละเอียดสูงสุดในประเทศไทย

 


Design By บริษัทรับทำเว็บ OPYRIGHT © 2016 M.K.T MAGNETIC CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED